مامان کلافه شده

اووووووووووووووووووووووووو

بیشتر از یه ماههه که به روز نشدم . تقصیر مامانمه ها ... البته این من نیستم که همش بیدارم و نمیزارم مامانم به هیچ کاری برسه و میخوام که همش پیشم باشه و باهام بازی کنه و مامانم هم که همش داره ازم شکایت میکنه که چرا نمیخوابم !!!اصلا مگه نی نی نباید شب 11-12 بخوابه و صبح 5 بیدار بشه و طول روز هم اصلا نخوابه ؟

خوب میدونین تو این چندوقتی که نبودم یاد گرفتم که بگم باب و د د . خوب حالا کلا بلدم دد و ماما  و م م  و نی نی و د د و کلی صداهای نامفهوم بگم و با همینا هم مکالمه میکنم با مامانم . یعنی یه جمله من میگم و یه جمله مامان . خدا میدونه به چی فکر میکنم اما همچین با صورت و چشام ادا در میارم که انگار جدیه جدیه و بیچاره مامان که سر در نمیاره چی به چیه .

این روزا با حالت نشسته همه جا میرم و هی میرم پاهامو زیر مبل گیر میندازم و یا میرم سراغ سه راحی تلویزیون.

راستی بلدم کمی هم بایستم .

راستی امروز هم بیدارم و گریه کردم گه چرا مامان کامپیوترو گذاشته جولوی خودش و حالا منو بقل کرده و منم کلافه شدم.

بریم بخوابیم ظرفای دو روز تو ظرفشوییه و مامان داره از دستم دیوونه میشه

/ 4 نظر / 13 بازدید
نیلوفر.مامان نادیا و نلیا

دخمل خوب تو راست میگی...ما مامانا باید هر کاری شما میخواین بکنیم دیگه...[خنثی] آفرین به تو که صحبت میکنی....[ماچ] یه کم آروم باش بزار مامان یه عکس ازت واسمون بزاره دیگه ...دلمون واست تنگید[گریه]

فینگیلی

سلام خاله جون حالت خوبه؟ ماشاا... چقدر بزرگ شدی به این مامان دیناز بگو حال خاله فی فی هم بپرسه[ماچ][قلب]

فینگیلی

سلام خاله جون حالت خوبه؟ ماشاا... چقدر بزرگ شدی به این مامان دیناز بگو حال خاله فی فی هم بپرسه [ماچ][قلب]

فینگیلی

سلام خاله جون حالت خوبه؟ ماشاا... چقدر بزرگ شدی به این مامان دیناز بگو حال خاله فی فی هم بپرسه