امتحان

امروز مامانی از این بچه ها که شاگردشن امتحان گرفت ، واااای مامـــــــــــان بد اخلاق میشود!!!

خوب مامانی درسته که این دخملا ترسیدن اما من ، من واسه خودم یلی هستم و البته که دلت نمیاد دعوام کنی.

خوب حالا من میشینم و با آرامش استراحت میکنم . تو هم بشین و ورق صحیح کن.

/ 0 نظر / 7 بازدید