من یه جنینم

امروز یه چیزی یادم اومد ، من دیگه رویان نیستم . من یه جنینم که احتمالا بیشتر از ٣ سانت قد کشیدم .

مامان ، بابا ببینین چه قدی کشیدم ...  

اینبار که اومدین سراغم کلی براتون هنر نمایی می کنم ، آخه هنوزم کلی جا واسه حرکت دارم . آخ جونم.  

/ 2 نظر / 12 بازدید
نغمه

سلام عزیزمممممممممممممممممم خوفی خوشی ؟ [گریه][گریه][گریه][گریه] من خیلی گرفتار بودم نتونستم خبرت کنم که آپم اگه بیای خوشحال میشم [ناراحت] میسی! . . ¶¶ . . ¶¶¶ ..¶¶¶ . . . . . . . ¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶ . . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶ . . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶ . . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶ . . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶ . . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶

نغمه

مامان شما که دیگه معلمه ! همیشه فکر میکردم معلم ها تو کارشون خیلی جدی باشن ! پس اونا هم از خودمونن[چشمک]