عکس زیبای من

این خوشگله منم ، تو ١٠ آبان ٨٩ که طبق سونو ١۴ هفته و ۵ روزمه.

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
فینگیلی

وای می نی دلم ضعف رفت عکستو دیدم.ما شا ا... چقدر بزرگ شدی.چقدر شبیه پسملهایی هههه ههههه شاید چون کچلی اینطوری به نظر می یای.[زبان]ایشا ا... بزرگ و بزرگتر بشی و سر موقع بیای بغل مامانیت[قلب][ماچ][هورا]