صدای قلب من کوش

روز دوم آذر ، من و مامی  رفتیم دکتر. دکتر داشت یه نی نی به دنیا می آورد و مامی به دلایل اورژانسی مزاحمش شد .

حوب به خیر گذشت ، اما مامی هوس کرد صدای قلبمو گوش بده . خوب دکتر کلی گشت و یه چند سانیه قلبمو واسه مامان گذاشت . مامانم خیلی نگران شد . خوب من شیطونم دیگه...

/ 1 نظر / 9 بازدید
مامان رویا

نی نی شما هم مثل نی نی من موقعی که مامان میخواد صدای قلبت را گوش کنه درمیری؟ منم رفتم دکتر نی نی درمیرفت دکتر مجبورشد نگهش داره تا مامان صدای قلبشو بشنوه قربون شما شیطونا برم من