ای مامان خوابالو

من اومـــــــــــــــــــــــــــــــــدم

این مامی من ، میره مدرسه انگار کوه کنده !!!

میاد خونه می افته خوابش میبره و پا نمیشه تا عصر و بعد هم که ناهار میخوره باز بی حاله.

حالا مامانی من که به دنیا اومدم همه این تنبلیهاتو جبران می کنمچشمکاگه گذاشتم بخوابینیشخند

/ 1 نظر / 8 بازدید
الهام

همیشه میام حرفای قشنگتو میخونم کوچولوی دوست داشتنی[ماچ]