دندون هفتم

خوب دیگه هیچی ، دندون هفتم...دندون پایین و سمت چپم هم داره در میاد

بعد از کلی آبله مرغون و سرماخوردگی و اینا .

/ 1 نظر / 12 بازدید
ديانا

ناناسلام مواظب خودت باش ابجي منم ابجي بزرگتم راستي لينکوندمت/ خدافظظ