بابایی منم لباس میخوام

خوب بعد از اینکه مامان کلی به بابا گفت بیا بریم و واسه نی نی خرید کنیم ، بابایی مامان رو برد خرید...مژه

خوب بابا به مامی گفت اول خودت یه پالتو بخر که اینقد لباس تکراری نپوشی و دوتایی قلبرفتن تو فاز خرید واسه مامان ....

نتیجه این شد که مامان مانتو خرید ، بلوز خرید ، شلوار خرید ، بابا خودشم یه دست کلاه و شال مشکی سفید خرید و من کوچولو فقط برام یه پیجامه خریدن .

خودمونیما ، تمبان من به همه لباساشون می ارزید مژه. مامان قربون اون پاهای کوچولو برهقلب

/ 1 نظر / 11 بازدید
نندی

سلام! باز بیداری نی نی جونم!