بازی

امروز با مامان بازی دالی موشه کردیم که خیلی خوشم اومد . مامان قبلا هم این بازی رو با من میکرد اما هیچوقت اینقد خوشم نیومده بود.

مامان که تو آشپزخونه کار داشت رفت و وقتی دید دارم قر میزنم سرشو از اُپن آورد بالا و گفت دَدی. من تر تر خندیدم . بعد مامان هی از جاهای مختلف ظاهر میشد و میگفت دَدی و یا دالی . من هم کلی ذوق میکردم و دست میزدم .

مامان گاهی یواشی نگاه میکرد و میدید که من دارم فکر میکنم ایندفعه از کجا پیداش میشه . اگر چند بار با یه ریتم منظم از دو گوشه مختلف میومد من جای بیرون اومدنش رو حدس میزدم و اونجا دنبالش میگشتم . از این بازی خیلی لذت بردیم . راستی 7 روز دیگه 8 ماهه میشم

/ 0 نظر / 13 بازدید